KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy „Stal” Grudziądz z siedzibą  w Grudziądzu, przy ul. Sportowców 3, 86-300 Grudziądz (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania jest możliwy za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 
  1. prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Statucie Klubu Sportowego „STAL” Grudziądz, 
  2. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20 poz. 104 z późń. zm.), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (Dz.U.2010 Nr 127 poz.857 z późń zm.), c)       zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, 
  3. realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, na podstawie Art. 6 ust. a-e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  2.  organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.       przenoszenia danych,

c.       wniesienia sprzeciwu,

d.       wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

e.       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.

 

8.       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Regulamin halowego turnieju piłki nożnej

Grand Prix 70-Lecia KS Stal Grudziądz

 

1.       Cykl Grand Prix składa się z 3 turniejów, w których drużyny rozgrywają po 5 spotkań, na zasadzie każdy z każdym.

2.       Pierwszy turniej odbędzie się 30 grudnia 2017 roku i podczas jego trwania wyznaczony zostanie termin kolejnego turnieju.

3.       W  turnieju biorą udział drużyny, które dokonały płatności  kwoty wpisowej 100 złotych za każdy turniej najpóźniej w dniu odbywania się turnieju lub wpisowego 300 złotych za wszystkie 3 turnieje – w kawiarni klubowej Set-Bar lub na konto klubu: KS Stal Grudziądz, ul. Sportowców 3 , 86-300 Grudziądz; numer konta bankowego: BGŻ Grudziądz  86 20300045 1110 0000 0389 495

4.       Organizator wystawia KP w dniu turnieju.

5.       Pojedynczy Turniej rozgrywany jest w systemie każdy z każdym.

6.       Drużyny zgłaszają listę zawodników (max 10 osób) wraz z przypisanymi numerami na koszulkach oraz zaznaczonym bramkarzem i kapitanem – wg karty zgłoszeniowej w dniu turnieju.

7.       Drużyny ubezpieczają zawodników we własnym zakresie

8.       W czasie trwania turnieju obowiązują przepisy ogólne dla rozgrywek futsalu PZPN.  Stosowane kary indywidualne – 2 min wykluczenia  (anulowane po zdobyciu bramki przez rywala przed upływem czasu)

9.       Drużyny grają po 4 zawodników + bramkarz, obowiązują zmiany hokejowe, czas jednego meczu 2x10 minut, pole do gry 50m x 20m, bramki 5 x 2 m, piłka halowa rozmiar 4.

10.   Z sędzią może rozmawiać wyłącznie kapitan drużyny.

11.   Po każdym turnieju tworzona będzie tabela końcowa, w której sumowane będą wyniki wszystkich turniejów. Tabela po 3 turnieju stanowić będzie tabelę końcową i wykaz zajętych miejscach w cyklu Grand Prix. W przypadku równej ilości zdobytych punktów, o kolejności w tabeli decyduje suma bezpośrednich pojedynków obu zainteresowanych drużyn, następnie lepsza różnica bramek, dalej większa ilość strzelonych bramek, rzuty karne wykonywane przez 3 zawodników z każdej drużyny, rzuty karne wykonywane przez kolejnych zawodników do pierwszej przewagi.  

12.   Organizator turnieju nie odpowiada za zagubione lub zniszczone mienie uczestników.

13.   W turnieju finałowym – trzecim - wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe medale, wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają puchary. Wszyscy zawodnicy otrzymają poczęstunek w formie stołu szwedzkiego (dla osób pełnoletnich poczęstunek integracyjny)  w kawiarni Set-Bar.

14.   Podczas turnieju czynna będzie kawiarnia klubowa z art. spożywczymi, kawą , herbatą, piwem.

15.   Więcej informacji udziela Tomasz Rybik -534-190-130 lub Arkadiusz Arentowicz – 660-774-001.

 

 

Zapraszamy na Międzynarodowe zawody Uniform Bowling 2017. Kolejny już raz możemy spotkać się na kręgielni w Grudziądzu aby w ramach rozgrywek integrować międzynarodową społeczność służb mundurowych. Świetna zabawa oraz sportowa rywalizacja przyczyniają się do dużego zainteresowania tymi zawodami rozgrywanymi na kręgielni Hotelu RAD. Tegoroczne zawody zaplanowano na 21.10.2017, jednak wielu zawodników i gości przyjeżdża dzień wcześniej zatrzymując się w Hotelu STAL. Po zakończonych zawodach w gościnnych progach Klubu Sportowego STAL odbędzie się biesiadna kolacja wraz z wręczeniem nagród i pucharów. Serdecznie zapraszamy.

Karta zgłoszenia

Harmonogram

Regulamin