KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO”) informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy „Stal” Grudziądz z siedzibą  w Grudziądzu, przy ul. Sportowców 3, 86-300 Grudziądz (zwany dalej „Administratorem”), który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania jest możliwy za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 
  1. prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Statucie Klubu Sportowego „STAL” Grudziądz, 
  2. prawidłowej realizacji praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20 poz. 104 z późń. zm.), Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r., o sporcie (Dz.U.2010 Nr 127 poz.857 z późń zm.), c)       zapewnienia bezpieczeństwa i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, 
  3. realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, na podstawie Art. 6 ust. a-e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1.  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  2.  organy ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem oraz realizacją zleconych zadań.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz realizacji zadań statutowych Administratora. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy oraz obsługa Pani / Pana w zakresie wykonywanych zadań.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.       przenoszenia danych,

c.       wniesienia sprzeciwu,

d.       wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

e.       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wymaganej dla realizacji celów statutowych i ustawowych.

 

8.       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.